Wij vinden dat duurzaamheid centraal moet staan in de ondersteuning van goede doelen. Daarom willen wij graag giften doen en goederen schenken die bijdragen aan het optimaliseren van de werking van non-profitorganisaties.

Daarenboven willen wij ook hands-on te werk gaan, onze handen uit de mouwen steken en hulp aanreiken waar nodig. Op deze manier krijgen wij een beter zicht op de effectieve ondersteuningsnoden van elke doelgroep en zorgen we ervoor dat jullie sponsoring en ondersteuning op de juiste plek terecht komt!

PROJECT – ‘ROTARIJBEWIJS’

De mogelijkheid om een rijbewijs te halen is volgens ons een basisrecht. Gedurende onze zoektocht naar de noden van bepaalde kwetsbare groepen hebben we ervaren dat het behalen van een autorijbewijs echter niet voor iedereen een evidentie is.

We merken dat het voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg vaak erg moeilijk is om een auto rijbewijs te behalen. We zien dat deze jongeren op 18 jaar stappen zetten om alleen te gaan wonen en hier al hun financiële middelen moeten voor aanwenden. Voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg is het halen van een rijbewijs echter niet enkel een luxe maar ook een grote hulp bij: 

·        Vinden van werk
·        Verlaten van sociaal isolement en verbreden van het netwerk
·        Doorbreken van het stigma

Dit project komt tot stand in samenwerking met VZW Mariahuis.

In fase 1 zullen de leden van Rotaract Haspengouw een volledige theorie cursus uitwerken. Deze cursus zal door de leden zelf worden onderwezen aan een eerste groep van 10 jongeren. Dit in samenwerking met de begeleiders van VZW Mariahuis.

In fase 2 wordt er een systeem uitgewerkt om de jongeren te helpen met de het behalen van het praktijkexamen.

Na het pilootproject in 2021 zullen we vooral werken aan het uitbreiden van ons initiatief naar verschillende leefgroepen om een zo groot mogelijk aantal kwetsbare jongeren deze kans te bieden.

VZW MARIAHUIS

VZW Mariahuis is een dienstencentrum in de bijzondere jeugdzorg dat erkend is door de Vlaamse overheid. Op dit moment beschikt de vzw over twee leefgroepen.
Ze bieden residentiële, contextuele, permanente en professionele begeleiding aan jongeren in een verontrustende opvoedingssituaties.

REUMATOÏDE ARTRITIS LIMBURG VZW

De Reumatoïde Artritis Liga vzw is een patiënten vereniging die zich focust en bezighoudt met de noden van reumatoïde artritis patiënten.
De RA Liga vzw wil reumatoïde artritis bespreekbaar maken en de belangen van RA patiënten verdedigen. Samen met zorgverleners en academici delen we informatie, kennis en ervaring waardoor patiënten makkelijker hun eigen zorgproces en leven in handen nemen.

FROEP BORGLOON

Froep is fruit en soep op school. Sociale cateraar HOST maakt elke dag verse soep en speelse fruitsnacks met voedselresten en korte keten. HOST zorgt ook voor de levering en zelfs de bedeling in de klassen of in de refter. 
Froep is gezond, duurzaam, sociaal en plezant. Voor de scholen of organisaties die meedoen met Froep, verzorgt HOST ook aanbod voor feesten of activiteiten met fruitgebak, soep en sapjes.

BINDKRACHT VZW

VZW Bindkracht is gevestigd in Landen en biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking.
De naam staat voor verbinding en kracht: verbinding maken met de kracht in jezelf. Wij zijn op zoek gegaan naar een woonvorm die mensen met een beperking vanuit hun eigen kracht verbindt, zowel met elkaar als met de omgeving.

SPELOTHEEK BORGLOON

Op zaterdag 22 juni 2019 opende de Spelotheek voor het eerst de deuren. Hier kunnen alle 0 tot 12 jarigen speelgoed ontlenen tegen een zeer goedkoop tarief. Net zoals je boeken in de openbare bibliotheek kunt ontlenen.

AMBULANTE DIENST INTESA BORGLOON

Intesa is een dienstencentrum dat zorg biedt aan volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, al dan niet aangeboren, en dit in drie afdelingen:

·        Woonhuizen
·        Dagcentra
·        Zorg aan huis

’T VINCENTJE

Sint-Vincentius is dé vrijwilligersvereniging van mensen met een hart voor medemensen in armoede. Ze willen iedereen motiveren om iets te doen voor een ander in nood want armoede kan iedereen treffen. Ze willen een open huis zijn met vrijwilligers met een luisterend oor:

·        door de zorg voor basisbehoeften: voeding, kledij
·        door te werken rond armoedethema’s

WOON- EN ZORGCENTRUM EYCKENDAEL RIEMST

In het centrum, vlak naast het cultureel centrum, ligt het woonzorgcentrum Eyckendael dat bestemd is voor de opvang van hoogbejaarde kwetsbare Riemstenaren . Eyckendael is tot stand gekomen mits een goede samenwerking met het OCMW en gemeentebestuur (die de grond in erfpacht ter beschikking stelden). Eyckendael wil een nieuwe thuis zijn waar bewoners op een aangename wijze kunnen verblijven, tussen hun leeftijdsgenoten. Hun dagelijks zorgbeleid wordt vorm gegeven door de zeven bewonersbeloften centraal te stellen.

MADELIEFDE

Madeliefde is opgezet door vijf zorginstellingen in de Vlaamse provincie Limburg. Hun doel: mensen met een verstandelijke beperking verbinden. Volgens de organisatoren is het vinden van een relatie voor mensen met een verstandelijke beperking lastig. Zo zijn velen vaak afhankelijk van hun begeleiders om ergens te komen. En ook is niet iedereen even digivaardig, waardoor online contact leggen met iemand niet altijd eenvoudig is.

TER HEIDE

Ter Heide wil veel mensen ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een goed en kwaliteitsvol leven voor hun bewoners. Met hun gedreven groep medewerkers, ouders, vrijwilligers, bestuurders, stagiairs en partners, streven ze ernaar om aan hun bewoners een plek te kunnen bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze gelukkig zijn en waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Hun missie is: “Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners”.

Your Order

Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.